โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

483 โครงการ

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

31,000 ล้านบาท

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

3,800 ล้านบาท

งานก่อสร้างทางเป็นงานประเภทแรกๆ ที่กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง รับดำเนินการ บริษัทฯสร้างสมประสบการณ์จนมีความชำนาญเป็นอย่างสูงในงานประเภทนี้ รวมทั้งยังมีเครื่องจักรที่รองรับการทำงานประเภทนี้โดยเฉพาะอีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานทางมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานทางหลวง สะพาน ทางยกระดับ ทางพิเศษ มูลค่างานตั้งแต่ 10 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 1,000 ล้านบาท รวมแล้วมากกว่า 400 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ดังตัวอย่างโครงการที่นำเสนอในเวปไซต์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่างานกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป

โครงการที่ผ่านมา

อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 2 กม 56+700 - 62+300 จ.ปทุมธานี
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองอ่าวนาง ระยะที่ 2 สายป่ายางและสายนาไทย
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 1 กม. 50+988 - 56+700 จ.ปทุมธานี
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบนถนนรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 จากอ.ทุ่งสง-พัทลุง
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายกระบี่-อ.ห้วยยอด ตอน 4
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดห้าแยกฉลอง
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ตอน 30
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ตอน 29
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ตอน 31
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ตอน 16
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานพิเศษ ตอน บางพระ-หนองขาม
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างทล.3246 สายพนัสนิคม-บ้านเกาะโพธิ์
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 1 กม. 62+300 - 73+800 จ.ปทุมธานี
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ