นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

SET : CIVIL
4.54 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.04 (0.89%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31,803,700

ข้อมูลสำหรับทางการเงิน

9M2564 หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 3,532.14 94.55%
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 179.25 4.80%
รายได้ค่าเช่า 11.92 0.32%
รายได้อื่น 12.54 0.33%
รวมรายได้ 3,735.85

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารสำคัญ

งบการเงิน ไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
หนังสือชี้ชวน
เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครรับข่าวสาร