นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

SET : CIVIL
3.96 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.12 (-2.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,268,004

ข้อมูลสำหรับทางการเงิน

Q1/2565 หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,608.86 97.54%
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 31.32 1.90%
รายได้ค่าเช่า 4.10 0.25%
รายได้อื่น 5.14 0.31%
รวมรายได้ 1,649.42

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารสำคัญ

งบการเงิน ไตรมาส 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565
หนังสือชี้ชวน
เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครรับข่าวสาร