วันที่ Event Add to Calendar
พิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์ "CIVIL" วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
เวลา : 9.35 - 10.20 น.
ณ STUDIOLOGY ลาดพร้าว และรับชมทาง Facebook Live
-
วันจองซื้อหุ้น IPO - "CIVIL"
Virtual Press Conference & Retail Investors Roadshow
เวลา : 13.00 - 14.30 น.
at The St. Regis Bangkok – Astor Ballroom 1 and "Facebook Live" คลิกที่นี่่