วันที่ Event Add to Calendar
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
เวลา 13:15 - 14:00
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เวลา 13.00 น.
รายละเอียด : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
งานพบผู้ลงทุน สำหรับสิ้นปี 2564
เวลา 13.15 - 14.00
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
พิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์ "CIVIL" วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
เวลา : 9.35 - 10.20 น.
ณ STUDIOLOGY ลาดพร้าว และรับชมทาง Facebook Live
-
วันจองซื้อหุ้น IPO - "CIVIL"
Virtual Press Conference & Retail Investors Roadshow
เวลา : 13.00 - 14.30 น.
at The St. Regis Bangkok – Astor Ballroom 1 and "Facebook Live" คลิกที่นี่่