‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ คว้างานก่อสร้างขยายทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง
‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างปรับปรุงสนามบิน คว้างานก่อสร้างขยายทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซีวิลเอนจีเนียริงเตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น พร้อมเข้าเทรด SET ใน Q3/64
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร ยื่นแบบไฟลิ่ง เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น ก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน