โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

483 projects

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

31,000 million baht

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

3,800 million baht

งานก่อสร้างทางเป็นงานประเภทแรกๆ ที่กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง รับดำเนินการ บริษัทฯสร้างสมประสบการณ์จนมีความชำนาญเป็นอย่างสูงในงานประเภทนี้ รวมทั้งยังมีเครื่องจักรที่รองรับการทำงานประเภทนี้โดยเฉพาะอีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานทางมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานทางหลวง สะพาน ทางยกระดับ ทางพิเศษ มูลค่างานตั้งแต่ 10 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 1,000 ล้านบาท รวมแล้วมากกว่า 400 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ดังตัวอย่างโครงการที่นำเสนอในเวปไซต์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่างานกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป

Project Reference

In Process
งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
In Process
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 2 กม 56+700 - 62+300 จ.ปทุมธานี
In Process
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองอ่าวนาง ระยะที่ 2 สายป่ายางและสายนาไทย
In Process
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 1 กม. 50+988 - 56+700 จ.ปทุมธานี
Completed
Ratchawipha Interchange
Completed
Highway 41 From Thungsong-Phatthalung
Completed
Highway 4 Krabi - Huai Yot District
Completed
Nam Kra Chai Intersection
Completed
The highway intersection at the intersection of five highways
Completed
Highway between Bang Pa-In - Korat Episode 30
Completed
Highway between Bang Pa-In - Korat Episode 29
Completed
Highway between Bang Pa-In - Korat Episode 31
Completed
Highway between Bang Pa-In - Korat Episode 16
In Process
โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานพิเศษ ตอน บางพระ-หนองขาม
In Process
โครงการก่อสร้างทล.3246 สายพนัสนิคม-บ้านเกาะโพธิ์
In Process
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 1 กม. 62+300 - 73+800 จ.ปทุมธานี
In Process
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ