‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ โชว์คว้างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ อีก 3 โปรเจค ประเดิมงานใหญ่ ‘ทางหลวงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน8’ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคใต้ รับเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวขยายตัว
Civil Engineering's shares start SET trading on 27 Jan Highlights technology-driven construction management, pursuing public and private works, becoming a leading construction firm with sustainable growth
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL เทรดวันแรกเหนือจอง 14.13 %
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL พร้อมเข้าเทรดใน SET วันที่ 27 ม.ค.นี้ นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารโครงการก่อสร้าง เสริมศักยภาพรุกงานภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 4.60 บาทต่อหุ้น ชูเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง รับแผนขยายงานภาครัฐ-เอกชน ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ ผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างครบวงจร จัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 18 ม.ค. นี้