Over 50 years
The company has performed more than 1,000 construction projects worth more than 50,000 million baht

กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกสาขา โดยมีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ และสนามบิน ตลอดจนงานก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานประเภทอื่นๆ

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทแรกของกลุ่มฯ เมื่อปี พ.ศ. 2509 นับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างหลากหลายโครงการจนสามารถเติบโตขึ้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นส่งผลให้ใน ปี พ.ศ. 2522 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทเพื่อขยายขอบเขตการทำงานขึ้นไปอีกระดับ จากนั้นในปี พ.ศ.2536 บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเติมเต็มในส่วนงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ด้วยบริษัททั้งสามในเครือ ผนวกกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆมากมายได้แก่ บริษัททำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม บริษัทโม่หินอุตสาหกรรม โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงงานผลิตคานคอนกรีตอัดแรง โรงงานผลิตชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดกลวง โรงงานผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถ โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักร ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่บริษัทฯ ส่งผลให้ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง สามารถดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงานรวมกันมากกว่า 1,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 50,000 ล้านบาท โดยผลงานที่ผ่านมาก็ล้วนแต่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งจากผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และผู้ว่าจ้างจากภาคเอกชน

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จคือ บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ของตนในการดำเนินโครงการก่อสร้างให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

นับจากนี้ไปกลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จะยังคงดำเนินการตามปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม พัฒนาบุคลากร และองค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อยืนหยัดที่จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ และจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

Project Reference

Completed
In Process
In Process
งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
Highway & Road Construction
In Process
โครงการก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง
Airport & Port Construction
In Process
โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานหัวหิน
Airport & Port Construction
In Process
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย สัญญา 4-7 (สระบุรี-แก่งคอย)
Rail Systems - High Speed and Double Track
In Process
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 2 กม 56+700 - 62+300 จ.ปทุมธานี
Highway & Road Construction
In Process
โครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk) สายสีเขียว Phase I ปตท.
Others
In Process
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองอ่าวนาง ระยะที่ 2 สายป่ายางและสายนาไทย
Highway & Road Construction
In Process
โครงการก่อสร้าง ทล.3901 ตอน 1 กม. 50+988 - 56+700 จ.ปทุมธานี
Highway & Road Construction