ทางพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราสีมา (Motorway) ช่วงกม.132+955.000-กม.135+150.000 ระยะทางประมาณ 2.195 กม. ลักษณะเป็นโครงสร้างทางยกระดับ 4 ช่องจราจรประมาณ 1.895 กม. และทางบนดิน 300 ม. โดยโครงการนี้แล้วเสร็จก่อนสัญญาถึง 9 เดือน

Contact Number :
สส.2/2560
Project Owner :
Department of Highways
Project Value :
1,547 Million Baht
Project Duration :
2016 - 2019
TYPE OF PROJECT :
โครงการก่อสร้างทางพิเศษ
Location :
14.799194, 101.533278