โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร) เป็นโครงการที่ทางบริษัทร่วมมือกับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างขึ้น ตัวโครงการประกอบไปด้วยทางรถไฟ 1 ช่องทางระยะทางรวม 36.5 กม. สถานีรถไฟ 6 สถานี รวมถึงป้ายหยุดรถไฟอีก 1 แห่ง

เลขที่สัญญา :
กส.20/ทค./2560
เจ้าของโครงการ :
การรถไฟแห่งประเทศไทย (Subcontract จาก บริษัท ซิโน-ไทยฯ)
มูลค่าโครงการ (บาท) :
1,972 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ค่าพิกัดโครงการ :
10.653514451341371,99.27330556219826