โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร) เป็นโครงการที่ทางบริษัทร่วมมือกับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างขึ้น ตัวโครงการประกอบไปด้วยทางรถไฟ 1 ช่องทางระยะทางรวม 36.5 กม. สถานีรถไฟ 6 สถานี รวมถึงป้ายหยุดรถไฟอีก 1 แห่ง

Contact Number :
กส.20/ทค./2560
Project Owner :
State Railway of Thailand (Subcontract from STECON)
Project Value :
1,972 Million Baht
Project Duration :
2017 - 2022
TYPE OF PROJECT :
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
Location :
10.653514451341371,99.27330556219826