ตัวโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ภายในโครงการห้วยโสมง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เลขที่สัญญา :
กจ.3/2554 (กสพ.2)
เจ้าของโครงการ :
กรมชลประทาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
2,645 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560
ประเภทของโครงการ :
โครงการในพระราชดำริ
ค่าพิกัดโครงการ :
14.076454, 102.027783