ตัวโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างทำนบดินหัวงาน และอาคารประกอบภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

เลขที่สัญญา :
กจ.02/2552(ฝพพ.4)
เจ้าของโครงการ :
กรมชลประทาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
472 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
ประเภทของโครงการ :
โครงการในพระราชดำริ
ค่าพิกัดโครงการ :
7.314195, 100.013337