ตัวโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

เลขที่สัญญา :
กจ.01/2548(ฝพพ.4)
เจ้าของโครงการ :
กรมชลประทาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
445 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
ประเภทของโครงการ :
โครงการในพระราชดำริ
ค่าพิกัดโครงการ :
7.9693907,98.3333694