โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงหมายเลข 31 ดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร

เลขที่สัญญา :
สท.1/37/2562
เจ้าของโครงการ :
กรมทางหลวง
มูลค่าโครงการ (บาท) :
575 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างถนน และทางต่างระดับ
ค่าพิกัดโครงการ :
13.857361, 100.567083