ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ถนนทางเข้า ถนนภายใน ลานจอดรถยนต์ ระบบไฟฟ้าสนามบิน ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำ พร้อมปรับยกระดับพื้นที่ ภายในท่าอากาศยานระนอง

เลขที่สัญญา :
41/2536
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
358 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
9.773707, 98.587512