ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและ เสริมผิวทางวิ่ง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ และไฟฟ้าไฟส่องสว่าง

เลขที่สัญญา :
183/2563
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
240 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
12.626828, 99.950944