ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางด้านข้างส่วนขยายใหม่และเสริมผิวทางวิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพ และ ระบบไฟฟ้าสนามบิน

เลขที่สัญญา :
32/2564
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
230 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
18.277484, 99.506115