โครงการรถไฟความเร็วสูง มีจุดหมายเพื่อทดแทนระบบรถไฟชานเมืองและรถไฟสายต่าง ๆ ในประเทศไทย เชื่อมต่อภาคธุรกิจเข้ากับตัวเมืองอย่างรวดเร็ว โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเกิดจาก ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีน เพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา (สัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วง สีคิ้ว – กุดจิก) ตัวโครงการประกอบด้วยโครงสร้างยกระดับสำหรับวางรางรถไฟความเร็วสูงระยะทางรวมประมาณ 4 กม. และโครงสร้างทางรถไฟบนดินอีก 7 กม. นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างโรงซ่อมรถไฟ และอาคารประกอบอีก 8 อาคาร

Contact Number :
กส.04/รฟส./2562
Project Owner :
State Railway of Thailand
Project Value :
3,013 Million Baht
Project Duration :
2019 - 2022
TYPE OF PROJECT :
โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
Location :
14.893136, 101.721228