โครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk) สายสีเขียว Phase I เชื่อมระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ลักษณะเป็นโครงการปรับปรุงสะพานลอยระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับโรงแรมเซนทราแกรนด์ข้ามถนนวิภาวดี

Contact Number :
4160001427
Project Owner :
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Project Value :
68 Million Baht
Project Duration :
2021 - 2022
TYPE OF PROJECT :
โครงการก่อสร้างอื่นๆ
Location :
13.817803, 100.558444