‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ คว้างานก่อสร้างขยายทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางศรษฐกิจและช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยาน เป็นหนึ่งในโครงการเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการพัฒนาการให้บริการท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศให้ดีขึ้น รองรับการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ CIVIL มีองค์ความรู้ความชำนาญงานก่อสร้างพัฒนาท่าอากาศยานมายาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทั้งการก่อสร้างทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน งานอาคาร ระบบไฟฟ้าและระบบประปามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการงานท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยปัจจุบัน CIVIL อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการปรับปรุงงานท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ระนอง และประจวบคีรีขันธ์


แหล่งที่มา : POST TODAY


ย้อนกลับ