โครงการถนนหลวงพิเศษ บางประอิน – โคราช

     ขึ้นแท่นถนนสวยที่สุดในไทย มอเตอร์เวย์สายอีสาน กรุงเทพ – โคราช แค่ 2 ชั่วโมง ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับโครงการถนนหลวงพิเศษ บางประอิน – โคราช โดยเมือวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมาทางบริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างได้ส่งหมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถนนสายนี้เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของบริษัท ถนนสายดังกล่าวจะช่วยให้กระชับเวลาการเดินทางที่ไวยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งยังมีความสวยงามเหมือนอยู่ในเมืองนอกก็ว่าได้ สำหรับเส็นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข 6  คือมอเตอร์เวย์ บางประอิน – นครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อ กับถนนกาญจนาภิเษกหรือถนนวงแวนรอบนอกตะวันออกและถนนพหลโยธิน บนทางแยกต่างระดับบางประอิน พระนครศรีอยุธยา  มอเตอร์เวย์สายนี้จะตัดเป็นถนนเส็นใหม่ขนานกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพมีช่วงยกระดับเหนือถนนมิตรภาพตอนที่อ่างเก็บน้ำลำตะครองไปสิ้นสุดทางเลี้ยงเมืองนครราชสีมาหรือบายพาสจังหวัดนครราชสีมาหากใช้มอเตอร์เวย์สายนี้จะใช้เวลาเดินทางเพียง 127 นาที ที่ระยะทาง 196 กิโลเมตร เชือมโยงกรุงเทพและภาคกลางเข้ากลับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ มูลค่าโครงการรวมกัน 84600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 77970 ล้านบาท และค่าจัดสรรกรรมสิทธิอีก 6630 ล้านบาท แบ่งสัญญาจ้างออกเป็น 40 สัญญาเพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วยิ่งขึ้นใช้งบประมาณปี 2559 จำนวน 25 สัญญา แล้วเสร็จปี 2562เปิดให้บริการปี 2563

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
การแสดงผล

Related Posts

Enter your keyword