รัฐมนตรีว่าการคมนาคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (M6).

รัฐมนตรีว่าการคมนาคม พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ( M6 ) ซึ่งทางบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด และบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ได้เป็นคู่สัญญา 4 ตอน คือ ตอนที่ 29-31 และตอนที่ 16 ความคืบหน้าในปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้งานดำเนินไปอย่างดี คาดว่าน่าจะสามารถทำงานให้เสร็จได้ก่อนสัญญา เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน ทางบริษัทฯมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย

 

Enter your keyword