คณะผู้บริหาร และทีมงานกรมทางหลวง เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน สระบุรี โคราช 29 ถึง 31

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นำโดย ท่านอธิบดีกรมทางหลวง นายธานินทร์ สมบูรณ์ พร้อมทั้งรองอธิบดีฯ, ผู้อำนวยการสำนัก และผู้บริหารกรมทางหลวง ที่ได้นำพี่ๆ สื่อมวลชนมาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน สระบุรี โคราช 29 ถึง 31

โดยครั้งนี้ มีวิศวกรโครงกร และทีมงานของบริษัท ได้ร่วมกันต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายภาพรวมโครงการ และพาเยี่ยมชมหน้างานบริเวณลำตะคอง ซึ่งทางหน้างานได้รับคำชมเชยในด้านการวางแผน และความรวดเร็วในการทำงานเป็นอย่างดี

สุดท้ายท้ายนี้ทางบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ขอขอบพระคุณ กรมทางหลวงและพี่ๆ สื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ขิมชิวชิว

  Leave a Reply

  Please Login to comment
    Subscribe  
  การแสดงผล

  Related Posts

  Enter your keyword