คณะผู้บริหาร และทีมงาน บมจ. ธนาคาร กรุงไทย เยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ตอนที่ 29-31

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นำโดย คุณดาราวรรณ คชรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคาร กรุงไทย และทีมงานได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา สัญญา 29-31 อีกครั้ง

โดยในครั้งนี้ วิศวกรโครงการและทีมงาน ของบริษัทได้นำเสนอความคืบหน้าของโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอแผนการทำงานล่วงหน้าตลอดระยะเวลาโครงการที่เหลือ ซึ่งผู้บริหารและทีมงานธนาคารกรุงไทยชื่นชมการทำงานที่เป็นระบบ
และสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน

สุดท้ายท้ายนี้ทางบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ขอขอบพระคุณทางธนาคารกรุงไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ผมคือ จอร์ทบู๊ช เป็นฟรีแลนซ์ ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และชื่นชอบการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
การแสดงผล

Related Posts

Enter your keyword