วิศวกรโยธา

Civil Engineering Co., Ltd.

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกสาขา โดยมีความเชี่ยวชาญงานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน, สะพาน, เขื่อน, คลองส่งน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย และสนามบิน ตลอดจนงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างบริษัท (ต่อรองได้)

สถานที่ปฎิบัติงาน : ไซต์งานต่างจังหวัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ประสานหน้างาน เพื่อติดตามแผนงานก่อสร้าง
 2. ควบคุมแผนงานก่อสร้าง
 3. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนกงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ มีคุณภาพ
 4. ตรวจรับเอกสาร จัดเก็บหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ
 5. ติดตามความคืบหน้าโครงการ ทุกรายสัปดาห์และรายะเดือน
 6. จัดเก็บ Monthly Report , Weekly Report และรูปถ่ายความคืบหน้าทุกสัปดาห์
 7. เก็บข้อมูลอัตราการทำงาน ในงานโครงการ และสถาปัตยกรรม
 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • อาหารกลางวัน
 • ฯลฯ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโยธาอย่างน้อย 5 ปี
 3. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟ้า) เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้

ติดต่อ

คุณศักดา บุญลา
Civil Engineering Co., Ltd.

อาคาร ซีอีซี ชั้นที่ 7 เลขที่ 68/12 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-589-8888 ต่อ 174

Email : recruit@civilengineering.co.th

Enter your keyword