วิศวกรเครื่องกล

Civil Engineering Co., Ltd.

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกสาขา โดยมีความเชี่ยวชาญงานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน, สะพาน, เขื่อน, คลองส่งน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย และสนามบิน ตลอดจนงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ

ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างบริษัท (ต่อรองได้)

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (บางเขน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การบริหารบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
 2. การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาด
 3. การวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างขีดความสามารถให้โรงงาน
 4. กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
 5. รับคำสั่งและปฏิบัติที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • อาหารกลางวัน
 • ฯลฯ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ,เครื่องกล ,อุตสาหกรรม ,เหมืองแร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้/ทักษะ วิธีการ ,ขั้นตอนการดำเนินการอย่างถูกต้องในการทำโรงงานหรือและกระบวนการผลิต รวมถึงความปลอดภัยในโรงงานหรือกระบวนการผลิต
 4. มีทักษะ/ความรู้ทางด้านการควบคุม ,การบริหารการจัดเก็บสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบในการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป(Stock)หรือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงงาน
 5. มีความรู้ ในการจัดตั้ง/ใบอนุญาตโรงงานฯ
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นได้(ต่างจังหวัด)
 7. ถ้าสามารถใช้โปรแกรม ERP (SAP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ

คุณศักดา บุญลา
Civil Engineering Co., Ltd.

อาคาร ซีอีซี ชั้นที่ 7 เลขที่ 68/12 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-589-8888 ต่อ 174

Email : recruit@civilengineer.co.th

Enter your keyword