วิศวกรควบคุมคุณภาพ

Civil Engineering Co., Ltd.

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกสาขา โดยมีความเชี่ยวชาญงานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน, สะพาน, เขื่อน, คลองส่งน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย และสนามบิน ตลอดจนงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ

ตำแหน่ง : วิศวกรควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างบริษัท (ต่อรองได้)

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการรถไฟความเร็วสูง (สีคิ้ว-กุดจิก)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
 2. เป็นผู้ติดตามภายในแต่ตรวจติดตาม Supplier
 3. ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO 9001:2008
 4. ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตราฐานต่าง ๆ
 5. เป็นวิทยากรอบรมภายในความดูด้านระบบบริหารคุณภาพ
 6. ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
 7. งานอื่นๆตามีท่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • อาหารกลางวัน
 • ฯลฯ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้

ติดต่อ

คุณศักดา บุญลา
Civil Engineering Co., Ltd.

อาคาร ซีอีซี ชั้นที่ 7 เลขที่ 68/12 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-589-8888 ต่อ 174

Email : recruit@civilengineer.co.th

Enter your keyword