ผู้จัดการแผนก Estimate

Civil Engineering Co., Ltd.

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกสาขา โดยมีความเชี่ยวชาญงานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน, สะพาน, เขื่อน, คลองส่งน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย และสนามบิน ตลอดจนงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนก Estimate

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างบริษัท (ต่อรองได้)

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (บางเขน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลทีมงานถอดแบบ ประมาณราคาสรุปต้นทุนดำเนินการเพื่องานประมูล
 2. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประมูลโครงการใหญ่
 3. กำกับดูแลทีมปรับปรุงราคางานตามดัชนีค่าวัสดุ-แรงงานที่เหมาะสมตามภาวะปัจจุบัน
 4. ประสานงานส่งต่อข้อมูลด้านราคากับแผนก Project Control เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ
 5. เตรียมงานแบบก่อสร้างเพื่อนำเสนอ สนับสนุนหน่วยงานเบื้องต้น
 6. เข้าประชุมกับคณะผู้บริหารเรื่องการถอดแบบประมาณราคา และการประมูลงาน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • อาหารกลางวัน
 • ฯลฯ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านถอดแบบประมาณราคา 15 ปีขึ้นไป
 3. ทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหารทีมงาน
 4. พื้นฐานการถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานประเภทต่างๆ
 5. พื้นฐานขั้นตอนการก่อสร้างประเภทต่างๆ

ติดต่อ

คุณศักดา บุญลา
Civil Engineering Co., Ltd.

อาคาร ซีอีซี ชั้นที่ 7 เลขที่ 68/12 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-589-8888 ต่อ 174

Email : recruit@civilengineer.co.th

Enter your keyword